หลักสูตรอบรม

                                 

     1. GMP 420 และการสร้างความน่าเชื่อถือทางการตลาด และการจัดการ

         https://forms.gle/pjJiXm5NqXVefkNN7

     2. เจาะลึกเทคนิคการขายและการโฆษณาอาหารตามข้อกำหนดของภาครัฐหลังโควิด 2566

         https://forms.gle/H1cmhL2F2sodSSQK7

     3. ข้อกำหนดมาตรฐาน GMP FDA 420 และ GMP420 สำหรับผู้ผลิตรายย่อย ไม่ยากอย่างที่คิด

        https://forms.gle/HDUZ5bbBTNBcnCtg9

     4. การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศกระทวงสาธารณสุข (ฉบับที่420)

                                                                                              https://forms.gle/FwHE4MPdnmS1L4967

                                                                                         5. ข้อกำหนดมาตรฐาน GHPs & HACCP

                                                                                              https://forms.gle/KHkh93d5RtRWDPAY6

                                                                                         6. การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน GHPs & HACCP

                                                                                              https://forms.gle/R7MGCmaSt2ZG6x4b6

                                                                                         7. การออกแบบโรงงานและการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ

                                                                                             https://forms.gle/yL1UFGCGkPH7Sg5h8

                                                                        8. ทำฉลากอาหารอย่างไร ไม่ให้ถูกดำเนินคดี" และ"อยากโฆษณาอาหาร แต่ไม่อยากถูกจับ ทำอย่างไร

                                                                                             https://forms.gle/t9pDZFrAaNYz1S8c7