ReadyPlanet.com
dot dot
dot
FAST TRACK อย. ด่วน
dot
dot
บริการด้านอื่นๆ
dot
dot
Website อื่น
dot
dot
พันธมิตรทางธุรกิจ
dot
dot
รับ - ข่าวสาร

dot


ทัวร์คุณภาพสูงราคาถูก


อย. เผย 54 รายการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

 

 อย. เผย 54 รายการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และปราบปรามการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

อย่างจริงจัง พบว่ายังมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย ซึ่งแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างสรรพคุณเสริมสมรรถภาพ

ทางเพศ ผลิตภัณฑ์อาหาร/ผลิตภัณฑ์ยาอ้างช่วยลดน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างทำให้หน้าอกโต และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างทำให้ผิวขาว เนียน

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอ้างทำให้ผิวขาว ไร้ริ้วรอย และผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณอ้างรักษาโรค ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์พบว่า ไม่มีการขึ้น

ทะเบียนตำรับอาหาร มีการใช้เลขสารบบอาหารปลอม หรือมีการนำเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้ อย. จึงได้รวบรวมรายชื่อผลิตภัณฑ์ผิด

กฎหมายดังกล่าว เพื่อแจ้งเตือนผู้บริโภค มิให้ซื้อมาบริโภคเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ทั้งจากสารอันตรายที่ลักลอบใส่ หรือจากกระบวนการผลิต

ที่ไม่ได้มาตรฐาน

รายชื่อผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อย.เตือนภัย วัยรุ่นใช้"ทิ้นท์"ทาปาก ระวังเจอของไม่ได้มาตรฐาน เสี่งแพ้ ปากบวม
อย. แฉ เครื่องสำอางอันตรายระวัง!!! articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ซัคเซสโซ่ อินเตอร์นาซิโอนาเล่ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 50/9 หมู่ที่ 5 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทร : 090-973-5985 แฟกซ์ : 02-082-9367 สายด่วน : 081-298-0600, 081-250-5943
อีเมล : Successo.Inter@gmail.com
เว็บไซต์ : www.SuccessoInter.com