ReadyPlanet.com


- HOT NEWS - 10 วิธีแกะลูกออกจากหน้าจอ


 ทุกวันนี้ไม่ว่าจะตื่น เดิน นอน นั่ง อุปกรณ์ไอทีไฮเทศทั้งหลายเข้ามามีบทบาทกลายเป็นชิ้นส่วนของชีวิตที่ขาดไม่ได้ ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กที่ได้รับอิทธิพลเหล่านี้ไปด้วย

                แน่นอนว่าการปล่อยให้ทีวี แท๊ปเล็ต มือถือ เลี้ยงลูกนั้นไม่ได้ช่วยเรื่องพัฒนาการของเด็กแม้แต่นิดเดียว และยังส่งผลให้เด็กพูดช้ากว่าปกติด้วย กิจกรรมนอกจากบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมจินตนาการ พัฒนาการเข้าสังคม การใช้ชีวิตแก้ปัญหาต่างๆให้เด็กได้

1.เข้าค่ายภาษาอังกฤษ

นอกจจากจะได้เรียนรู้พัฒนาการทางด้านภาษาเพื่อนำไปใช้ต่อเติมในการเรียนหลักสูตร ยังทำให้เด็กได้ใช้ภาษาจริงๆ กล้าพูด กล้าคิดไม่ว่าจะผิดหรือถูก การเข้าค่ายยังเป็นการได้ออกไปทำกิจกรรมกับคนอื่นๆ เรียนรู้การเข้าสังคมได้ไปในตัว ซึ่งค่ายภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องเป็นต่างประเทศเท่านั้น เพราะมีหลายโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กเข้ารับพัฒนาทักษะด้านภาษาได้มากขึ้น

2.เล่นกีฬา

ถือเป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ ได้มีกิจกรรมทางกาย และรู้ การแพ้ ชนะ อภัย ซึ่งเป็นพื้นฐานการใช้ในสังคมอย่างหนึ่ง เด็กที่เล่นกีฬานอกจากจะมีร่างกายแข็งแรงแล้วยังเป็นการสร้างนิสัยการเสียสละ การทำงานเป็นทีม รู้จักเรื่องความอดทนมากขึ้นได้ด้วย

3.เรียนดนตรี/ร้องเพลง

สุนทรีด้านดนตรีเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างจินตนาการเด็กได้อย่างดี มีผลโดยตรงต่อพัฒนาการทางสมองร่างกาย และจิตใจ เพราะจะช่วยสร้างสมาธิ พัฒนาทักษะการฟัง การสื่อสาร พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก ซึ่งเด็กที่เรียนดนตรีมักจะทำให้มีความร่าเริง แจ่มใส มองโลกในแง่ดี

4.วาดรูประบายสี

ศิลปะเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สร้างสมาธิ ทำให้เกิดจินตนาการได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถพาเด็กไปวาดภาพระบายสีในสวนสาธารณะต่างๆก็ทำให้เกิดความเพลิดเพลินทั้งครอบครัวได้

5.ปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว

เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะรักษาสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และปลูกฝังการพึ่งพาตัวเองในการปลูกพืชผักสวนครัว

6.ไหว้พระ ทำบุญ ปล่อยนก ปล่อยปลา

เป็นการปลูกฝังการให้ การไม่เบียดเบียนผู้อื่น  และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทะ ซึ่งการเข้าวัดทำบุญยังเป็นการให้เด็กได้ซึมซับวัฒนธรรม จริยธรรมได้ ส่งเสริมสามารถควบคุมอารณ์ได้

7.ชมพิพิธภัณฑ์

ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือด้านวัฒนธรรม จะเป็นการสร้างประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้ เปิดโลกการเรียนรู้ เพราะความรู้นั้นไม่ได้อยู่ในตำราเรียนการได้เห็นของจริง

8.ท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติ

เป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันและเรียนรู้สิ่งต่างๆ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของกันและกันได้ใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆระหว่างทาง

9.ประดิษฐ์ของเล่น

ไม่ว่าจะเป็นของใช้ หุ่นทำฝ้าย รถไฟจากกล่องนม เก้าอี้จากขวดน้ำ เป็นการช่วยพัฒนาทักษะทั้งแง่ความคิดสร้างสรรค์ การใช้กล้ามเนื้อมัดต่างๆของเด็ก ทำให้รู้จักคุณค่าของสิ่งของใกล้ตัวและความประหยัด

10.เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กด้อยโอกาสหรือผู้สูงอายุ

นอกจากเป็นการแบ่งปันโอกาสให้กับผู้อื่น ยังเป็นการสอนให้เด็กรู้จักการให้การเสียสละ การถ่อมตน ซึ่งเป็นการสร้างพัฒนาทางด้านสังคมให้เด็กและปลูกฝังความมีจิตอาสาให้กับเด็ก

10 วิธีแกะลูกออกจากหน้าจอ thaihealthผู้ตั้งกระทู้ admin :: วันที่ลงประกาศ 2018-01-10 09:28:50


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.