ReadyPlanet.com


- HOT NEWS - โภชนาการอาหารของเด็กวัยเรียน


 เด็กวัยเรียนมักมีพฤติกรรมเลือกทานอาหาร ทานน้อยเพราะติดเลน และติดขนมรสหวาน อีกทั้งเป็นวัยที่ให้พลังงานอยู่ตลอดเวลา ร่างกายจึงต้องการสารอาหารต่างๆ ให้ครบ 5 หมู่ และในปริมาณที่เพียงพอ

เด็กวัย 6-12 ปี ควรทานอาหารเท่าไรใน 1 วัน

ข้าวและแป้ง 8 ทัพพี

ผัก 4 ทัพพี

ผลไม้ 3 ส่วน

เนื้อสัตว์ 6 ช้อนกินข้าว

นม 2 แก้ว

ถ้าไดรับอาหารไมเพียงพอหรือไม่เหมาะสม จะส่งผลใหร่างกายแคระแกรน และไม่พร้อมในการเรียน  ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ต่ำ

ดูแลอาหารของลูกอย่างไร

1. จัดอาหารใหเด็กทานครบ 3 มื้อ โดยเฉพาะมื้อเช้า และให้ครบถวนได้สัดสวนเพียงพอกับความตองการของเด็ก

2. ฝึกใหเด็กรับประทานอาหารให้ตรงเวลา

3. ไมควรใหเด็กรับประทานขนมจุบจิบ

4. ควรจัดอาหารวางให้เด็กทานตอนสายและตอนบ่าย

5. ในแต่ละมื้อไม่ควรให้มีแต่อาหารจําพวกแป้งและน้ำตาลเท่านั้น

6. ควรใส่ใจกับสภาพจิตใจของเด็ก เพราะจะส่งผลต่อพฤติกรรมการทานอาหารของเด็ก

7. หลีกเลี่ยงน้ำอัดลม ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ เพราะอาหารเหลานี้จะทําใหเด็กอิ่มและ ไม่ยอมทานอาหารมื้อหลัก เป็นเหตุให้ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายน้อย

โภชนาการอาหารของเด็กวัยเรียน thaihealthผู้ตั้งกระทู้ admin :: วันที่ลงประกาศ 2018-01-05 09:37:49


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.