ReadyPlanet.com


- HOT NEWS - สิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ


 สิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่จะได้รับความคุ้มครองจากผู้ให้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเป็นแนวทางในการร้องเรียนต่อสู้ ดังนี้

1.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร  รวมทั้งความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย  ที่ถูกต้องเป็นจริงครบถ้วน  เพียงพอต่อการตัดสอนใจบริการ

2.ผู้ใช้บริการมีสิทธิ  ที่จะได้รับความเป็นธรรมในด้านสัญญา  และราคาค่าบริการ

3.ผู้ใช้บริการมีอิสระในการเลือกใช้บริการ  รถโดยสารด้วยความสมัครใจ และปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรม

4.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในทุกๆด้าน จากการใช้บริการรถโดยสาร

5.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการบริการจากรถโดยสารและผู้ให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

6.ผู้ใช้บริการมีสิทธิร้องเรียนเพื่อฟ้องร้อง  เพื่อให้ผู้ให้บริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา  เยียวยา  หรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น

7.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายจากการประกันภัย  โดยไม่มีการประวิงเวลา  หรือบังคับให้ประนีประนอมความหรือสิทธิการฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหาย  หากพบว่าได้รับความเสียหายเพิ่มเติม จากค่าเสียหายที่ได้รับมาแล้ว

8.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหาย   ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ อนามัย  เสรีภาพ ทรัพย์สิน และสิทธิอื่นๆ ที่ถูกละเมิด

9.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายด้วยหลักแห่งพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

10.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนและของผู้อื่น

สิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ thaihealthผู้ตั้งกระทู้ admin :: วันที่ลงประกาศ 2019-02-06 09:41:16


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.