ReadyPlanet.com


พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (5-11 กพ. 62)


 พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 - 11 กุมภาพันธ์ 2562

          การคาดหมาย

          ในช่วงวันที่ 5 - 9 ก.พ. 62 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยมีฝนบางแห่ง เว้นแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ส่วนในช่วง วันที่ 10 - 11 ก.พ. 62 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ และมีฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งตลอดช่วง

          ข้อควรระวัง  

          ในช่วงวันที่ 5-9 ก.พ. 62 สำหรับบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองและมีลมแรงขึ้น ดังนั้นจะทำให้ช่วยลดฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศลงได้ ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกและมีหมอกหนาไว้ด้วย

          ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา           

          ในช่วงวันที่ 5 - 9 ก.พ. 62 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนภาคเหนือมีลมตะวันตกพัดปกคลุมทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 11 ก.พ. 62 ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ตลอดช่วง

          ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 5 - 9 ก.พ. 62 ทางตอนบนของภาคอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า

          อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

          ตอนล่างของภาคมีอากาศเย็น กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

          อุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส

          ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

          สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-14 องศาเซลเซียส

          ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 11 ก.พ. 62 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

          ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

          สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-14 องศาเซลเซียส

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ตลอดช่วง

          ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 11 ก.พ. 62 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

          อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส

          สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

          ภาคกลาง มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

          อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

          ภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางแห่ง อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

          อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส

          ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

          ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 5 - 8 ก.พ. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่

          ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 11 ก.พ. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่

          ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

          อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

          ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

          ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

          อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

          กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

          ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

          อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

          ออกประกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2562

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า  thaihealth



ผู้ตั้งกระทู้ admin :: วันที่ลงประกาศ 2019-02-06 08:28:38


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.