ReadyPlanet.com


- HOT NEWS - เคล็ด (ไม่) ลับ "การหยุดหนี้สิน"


 ปัญหาของหลายครอบครัวในวิถีชีวิตเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริโภคสมัยใหม่นี้คือ การมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เป็นเหตุให้ต้อง “ก่อภาระหนี้สิน” ขึ้นมา สำหรับเคล็ดลับของการหยุดหนี้สินมีดังนี้

  1. ชวนสมาชิกในบ้านมานั่งล้อมวงกับแล้วพูดคุยว่า ในแต่ละเดือนแต่ละคนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบกับการสร้างรายได้ในครอบครัวรวมกันแล้วเท่าไหร่ หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่จำเป็นแล้วมีพอเหลือเก็บหรือไม่ ที่สำคัญคือ มีการก่อหนี้สินหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
  2. มีวินัยในการใช้เงิน ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ตามใจตัวเอง ที่สำคัญคือ ต้องไม่พยายามก่อหนี้ ถ้าจำต้องก่อต้องเป็นเรื่องสำคัญเท่านั้น และทางที่ดีควรเป็นการรับรู้เห็นชอบร่วมกันของครอบครัว และพึงระลึกร่วมกันไว้เสมอว่า “อิณา ทานัง ทุกขัง โลเก - การเป็นหนี้ เป็นทุกข์ในโลก”
  3. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน”
  4. จัดการการใช้เงินในครัวเรือนอย่างรัดกุม ด้วยการใช้ “บัญชีครัวเรือน”

เคล็ด (ไม่) ลับผู้ตั้งกระทู้ admin :: วันที่ลงประกาศ 2018-04-04 09:51:29


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.