ReadyPlanet.com


- HOT NEWS - 12 ทักษะนิสัยแห่งปัญญาที่ควรปลูกฝังให้เด็ก


 12 ทักษะนิสัยแห่งปัญญาที่ควรปลูกฝังให้เด็ก

1.ทักษะความมั่นใจในความสามารถของตนเอง ให้โอกาส ให้พื้นที่ให้เด็กภาคภูมิใจ ในความสำเร็จของตนเอง

2.ทักษะแรงจูงใจ ให้เด็กค้นพบความสนใจของตัวเอง นำไปสู่ความอยากเรียนรู้

3.ทักษะการทุ่มเทอย่างหนัก ให้เด็กมีกำลังใจในการฝึกฝน ไม่ล้มเลิกก่อนสำเร็จ

4.ทักษะความรับผิดชอบ ให้เด็กเรียนรู้หน้าที่ของตนเอง

5.ทักษะความพร้อมในการลงมือกระทำ ให้เด็กพร้อมและกล้าที่จะลงมือปฏิบัติ

6.ทักษะความพากเพียรอุตสาหะ ให้เด็กพากเพียร พยายาม ฝึกฝน ไม่ล้มเลิกกลางคัน

7.ทักษะความเอื้ออาทร ให้เด็กสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัวได้อย่างเกื้อกูล มีความสุข

8.ทักษะความสามารถในการมำงานเป็นกลุ่ม ให้เด็กเรียนรู้การยอมรับ สื่อสาร ให้ความร่วมมือกับคนอื่น

9.ทักษะความสามัญสำนึก ให้เด็กเรียนรู้ที่จะตัดสินใจได้ถูกต้อง กล้าที่จะปฎิเสธในสิ่งที่ผิด

10.ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ให้เด็กมองเห็นปัญหา วิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาด้วยความคิดใหม่ๆ

11.ทักษะความมีจุดมุ่งหมายในการทำงาน ให้เด็กรู้จักวางเป้าหมาย วางแผน ดำเนินการจนถึงเป้าหมาย

12. ทักษะความเคารพ ความนับถือในตนเองและผู้อื่น ให้เด็กเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่าง เข้าใจ ให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน

12 ทักษะนิสัยแห่งปัญญาที่ควรปลูกฝังให้เด็ก thaihealthผู้ตั้งกระทู้ admin :: วันที่ลงประกาศ 2018-03-29 12:04:59


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.