ReadyPlanet.com


- HOT NEWS - แนะนำวิธีป้องกันจากภัยหนาวอย่างถูกวิธี ด้วยหลัก 3 รู้


  นายกมล  เชียงวงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นลง และมีฝนตกในบางช่วง แต่อากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ อาจทำให้ร่างกายเราปรับสภาพไม่ทัน ทำให้เกิดโรคภัยที่มาพร้อมกับฤดูหนาวได้เช่น โรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคสุกใส และอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก เพื่อให้ประชาชนได้ระมัดระวัง ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำวิธีป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากภัยหนาวอย่างถูกวิธี ด้วยหลัก 3 รู้ สู้ภัยหนาวไว้ ดังนี้

          1. รู้เตรียม คือ รู้จักเตรียมร่างกายตัวเองให้พร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว 5 สิ่งที่ควรเตรียมคือ เตรียมเสื้อผ้าและผ้าห่มกันหนาวให้เพียงพอกับสมาชิกในครัวเรือน เตรียมยารักษาโรคเรื้อรังที่จำเป็น เตรียมของใช้ที่จำเป็นในครัวเรือน ฟังข่าวประกาศเตือนภัยหนาว และควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

          2. รู้ระวัง คือ รู้จักระวังสิ่งที่อยู่รอบตัวที่อาจก่อให้เกิดโรคและภัยสุขภาพ ประกอบด้วย 5 สิ่งที่ควรทำ ได้แก่ รักษาความอบอุ่นของร่างกาย ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอย่างน้อยวันละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน รักษาความชุ่มชื้นของร่างกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพิ่มพลังงาน จำพวก แป้ง ไขมัน น้ำดื่มอุ่น ๆ และควรอุ่นอาหารให้ร้อนก่อนรับประทาน เมื่อเจ็บป่วยให้รีบมาพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเร็ว เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในหน้าหนาว และต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอ สำหรับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ การดื่มสุราเพื่อแก้หนาว เพราะนอกจากจะไม่ช่วยให้เกิดความอบอุ่นแก่ร่างกายแล้ว ยังก่อให้เกิดผลเสียแก่ร่างกาย ทำให้ร่างกายขาดสติ ขาดน้ำอย่างรุนแรง และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การนอนในที่โล่งแจ้งลมโกรก โดยไม่มีเครื่องป้องกันความหนาวให้กับร่างกาย ผิงไฟในที่อับอากาศ เช่น ภายในเต็นท์ การนำเด็กเล็กเข้าใกล้ควันไฟ การนอนห่มผ้าที่คลุมศีรษะจนหมด และคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

          3. รู้สะอาด คือ รู้จักรักษาความสะอาดของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 5 สิ่งที่ควรสะอาด ได้แก่ ทำความสะอาดเสื้อผ้าและผ้าห่มกันหนาว ทำความสะอาดที่อยู่อาศัย ล้างมือให้สะอาด มีสุขภาพอนามัยที่ดี และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเจ็บป่วย การเตรียมตัวดูแลสุขภาพของตนเองไม่ว่าจะเป็นฤดูใด ล้วนเป็นเรื่องจำเป็น ที่จะช่วยให้เราพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ และที่สำคัญเราต้องปรับพฤติกรรมตนเอง ไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน นอกจากจะต้องดูแลตนเองแล้ว ต้องดูแลด้านจิตใจเพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดีด้วย เพราะการมีสุขภาพจิตที่ดีจะช่วยให้เรามีสุขภาวะที่ดีต่อไป และพึงระลึกไว้เสมอว่า “สุขภาพดีเริ่มที่ตัวเรา”

แนะนำวิธีป้องกันจากภัยหนาวอย่างถูกวิธี ด้วยหลัก 3 รู้  thaihealthผู้ตั้งกระทู้ admin :: วันที่ลงประกาศ 2018-01-11 08:37:02


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.